Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

IEP Toolbox for Parents Workshop/Hội Thảo: Bộ Công Cụ IEP dành cho Phụ Huynh/학부모 IEP 안내서

September 11, 2023 @ 10:00 am - 12:00 pm

This workshop will be an English presentation with Vietnamese and Korean Interpretation

RCOC Special Education Consultant, A. Jocelyn Escobar will be the presenter.

Hội thảo này sẽ là một bài thuyết trình bằng tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt và tiếng Hàn

Cố vấn Giáo dục Đặc biệt của RCOC, A. Jocelyn Escobar sẽ là người trình bày.

이 워크숍은 베트남어와 한국어 통역이 포함된 영어 프레젠테이션으로 진행됩니다.

RCOC 특수 교육 컨설턴트인 A. Jocelyn Escobar가 발표자가 될 것입니다.

 

English Flyer

Xem tờ rơi

코리안 플라이어

 

Register HERE/Đăng ký ở đây

Register HERE/여기에 등록하세요

 

If you have any questions, feel free to contact Ingrid Jbeili at 714-558-5406 or by email at ijbeili@nullrcocdd.com

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Ingrid Jbeili theo số 714-558-5406 hoặc qua email tại ijbeili@nullrcocdd.com

질문이 있으시면 언제든지 Ingrid Jbeili에게 전화 714-558-5406 또는 이메일 ijbeili@nullrcocdd.com으로 문의하십시오.

Details

Date:
September 11, 2023
Time:
10:00 am - 12:00 pm